• Utforsk vår 20-årige ekspertise innen skadetaksering


    En skadevurdering omfatter årsakssammenheng, omfang og kostnadsestimat for reparasjonsarbeider.


Hva er egentlig en tilstandsrapport?


Vi vurderer skader, dokumenterer omhyggelig og fører tilsyn med reparasjonsprosedyrer.

Ved uhell som fører til materielle skader fra hendelser som brann, vann, innbrudd eller naturkatastrofer, engasjerer forsikringsselskapene vanligvis en skadetakstekspert for å sikre et faglig grunnlag for erstatning.

Vår rolle som skadetakst-fagfolk innebærer å inspisere skader, lage omfattende uavhengige rapporter og estimere reparasjonskostnader. Mens vårt mandat bestemmes av kunden (forsikringsselskapene), forblir vår skadetakseringsprosess objektiv, uavhengig av kundens identitet. I noen tilfeller tar skadetakstmannen også ansvar for å lede og føre tilsyn med reparasjonsarbeider for å sikre nøyaktig restaurering og bevaring av eiendomsverdi.

Vi har håndtert oppdrag for ulike forsikringsselskaper, og har samlet over to tiårs skadetakserfaring. Vår portefølje spenner fra mindre vannskader på kjøkkenet til store naturkatastrofer som flom og stormer/orkaner. I tillegg er vi dyktige på å ta opp et bredt spekter av problemer, inkludert skadedyrangrep, insekter, mugg, brann, fuktighet, forfall, vann, korrosjon og mer.

For betydelige skader brukes ofte voldgift for oppgjør. Hver part velger en voldgiftsdommer som gjensidig skal bli enige om kompensasjonen med bindende virkning.

Skadetaksering innebærer i utgangspunktet en teknisk vurdering for å fastslå skadenes art og omfang, enten de allerede er oppdaget eller krever ytterligere vurdering.


Evaluering av krav:


I tilfeller hvor skadens eksistens er usikker, kan det være nødvendig med en reklamasjonstakst (kravvurdering).

Hvis du observerer mangler, skader eller dårlig håndverk på eiendommen din, er rask rapportering avgjørende. Forsinket rapportering kan sette kravrettighetene dine i fare.

Den lovfestede reklamasjonsfristen (kravfristen) er fem år, og starter ved ferdigstillelse av arbeidet eller besittelse av eiendommen din. Skriftlig varsling anbefales for å dokumentere krav innenfor den angitte tidsrammen, med e-post som en akseptabel form for dokumentert kommunikasjon.


Rollen til en Takstmann i Reklamasjonstakst:


En reklamasjonstakst innebærer en upartisk vurdering:

  • Objektiv teknisk evaluering av de rapporterte problemene.
  • Identifisering av årsaker og omfang.
  • Gjennomgang av relevante kontrakter og avklaring av referanseindekser.
  • Vurdering av forventet levetid for konstruksjoner/komponenter.
  • Levering av reparasjonsbeskrivelser og kostnadsoverslag.
  • Fravær av juridiske evalueringer.


Naturskade (naturkatastrofe):


Skader som følge av snøskred, stormer, stormflo, flom, jordskjelv eller vulkanutbrudd er klassifisert som naturskader (naturkatastrofer). Naturskader vurderinger utføres av takstmenn akkreditert som naturskade takstmenn av Norges Naturskadepool.

Ta gjerne kontakt med oss for en kostnadsfri og uforpliktende samtale og rådgivning angående våre tjenester.

Trenger du hjelp med taksttjenester?

Ikke nøl med å ta kontakt med oss.

KONTAKT OSS


Taksering


Vår takstrapport gir en detaljert beskrivelse av din eiendom, en
begrunnelse for den fastsatte verdien, og eventuelle
tilleggsopplysninger som er nødvendige
for å støtte vår konklusjon.